אסיפה כללית מיוחדת מיום 30 ספטמבר 2013

החלטות האסיפה 
1. הלשכה תקבל לשורותיה את כל הארגונים המקצועיים המאגדים מטפלים
 …ואנשי חינוך לבריאות במקצועות בריאות משלימים

    וכן מכללות העוסקות בהכשרת מטפלים במקצועות בריאות משלימים.
    וועד הלשכה הוא שיחליט על תנאי קבלתם כחברים בלשכה.
2. הלשכה תקבל לשורותיה את כל המטפלים, ואת כל העוסקים בכל מקצועות הבריאות המשלימים,
    ו/או ברפואה משלימה, ו/או ברפואה אלטרנטיבית, ו/או ברפואה הוליסטית ו/או בחינוך לבריאות.
3. הלשכה תקבל לשורותיה את כל המטפלים החברים באיגודים מקצועיים
    ואת המטפלים שאינם חברים בארגונים מקצועיים
….ו/או אינם מאורגנים כלל ותעניק להם תעודת "מטפל מוכר" מטעם הלשכה.

    וועד הלשכה הוא שיחליט על תנאי קבלתם כחברים בלשכה
    על פי המקובל בתנאי הקבלה של הארגונים השונים.
4. כל חבר בלשכה יכול לבחור ולהיבחר לכל תפקיד בלשכה.
….לכל חבר בלשכה יהיה כוח הצבעה אחד. ההחלטות יתקבלו ברוב קולות.

5. כנס הלשכה למקצועות בריאות משלימים יתקיים בחודש מאי 2014
    הלשכה תשכור שירותים של חברה לארגון כנסים. 
6. קידום חוק הלשכה למקצועות בריאות משלימים מול הכנסת והממשלה.
7. תקנון הלשכה יעודכן על כל סעיפיו ונספחיו בהתאם להחלטותיה של האספה הזו.

 

חברי הוועד הפעילים ליישום החלטות האסיפה:

  • משה גבע – אחראי על חוק הלשכה ותיקון התקנון של הלשכה
  • שמואל זיידל – חבר וועד, אחראי קבלה וקליטת חברים חדשים
  • הילה גבע – חברת וועד , אחראית על הכנס השנתי
  • נטע הדר – חברת וועד, גזבר וכספים
  • דרור זעירא – חבר וועד, אחראי על הארגונים המקצועיים המאורגנים
  • סמדר גפני –  חברת וועד אחראית על מכללות
  • יולי ביילין – חברת וועד, אחראית על האתר
  • אוהד חי – חבר וועד, אחראי על מכללות
  • נועה שלום – אחראית רווחה.

.

יו"ר – דני לוסקי

.

רשמה: יולי ביילין, מזכירת האסיפה

 asefaklalit-309-13

 

ד"ר דני לוסקי
ד"ר דני לוסקי
ד"ר דני לוסקי PhD יוצר ומפתח שיטת לוסקי - מבחני אינטליגנציה i32. יו"ר הלשכה למקצועות בריאות משלימים. מטפל בשיטת לוסקי - רפואה משולבת לטיפול במחלות וכאב, טיפול זוגי ומשפחתי. מנטור של מנהלי עסקים בכירים במשק. כתב 12 ספרים בנושאי חינוך, בריאות וסודות ההצלחה.

Comments are closed.