ארגון הגג לרפואה משלימה

הלשכה למקצועות בריאות משלימים

ארגון הגג לרפואה משלימה
מועצת ההסמכה הארצית

 RCP  –  Registered Complementary Practitioner

הלשכה מאגדת את העוסקים ברפואה משלימה וברפואה משולבת בישראל.

הלשכה מאגדת את כל:
–  שיטות הטיפול במקצועות בריאות משלמים.
– מכללות העוסקות בהכשרת מטפלים, מאמנים, מדריכים ומורים.
– מטפלים ומורים במקצועות הרפואה המשלימה.
– מטפלים ומורים במקצועות הרפואה המשולבת.
– מטפלים, מאמנים, מדריכים, יועצים, אנשי חינוך ובריאות.
– הלשכה היא ארגון הגג לעוסקים ברפואה משלימה ורפואה משולבת בישראל.

למה כדאי להיות חבר בלשכה? 

* האמת…אם רק אדם אחד יראה שאת ברשימת המטפלים המוכרים
ויפנה אליך לטיפול זה כבר יהיה כדאי מבחינתך להיות חברה.
* מצד שני אם רק לקוח אחד שלך לא יראה את שמך ברשימת המטפלים המוכרים,
יתכן שהוא יפנה למטפל אחר. זה יהיה לא נעים מבחינתך.
* אנחנו כעת במבצע – במקום 490 ₪ כעת זה רק 360 ₪.
והחידוש יהיה רק בשנה הבאה בדיוק באותו תאריך.
כך שאת מקבלת חברות לשנה מלאה.
* התעודה שלנו כוללת את כל המקצועות שלך,
כך שלא תצטרכי להירשם בכמה מקומות ולשלם הרבה יותר.