האם המטפל
שלך מוכר?

האם המטפל שלך עבר הכשרה מסודרת?
האם המטפל שלך מוכר?
האם הוא רשום בלשכה למקצועות בריאות משלימים?
האם הוא נבדק וגם קיבל תעודה של מטפל מוכר של
ארגון הגג לרפואה משלימה בישראל?


בדוק! בדקי! עכשיו !!!

רשמו פרטים ומיד נעביר אתכם
לאתר הרשמי של הלשכה
ולרשימת המטפלים המוכרים.

ראיתם מטפל "שרלטן" שאינו מוכר?
שלא עבר הכשרה מסודרת?
שמטפל באנשים בלי תעודה מוכרת?
כתבו לנו:
complemedorg@gmail.com