האם המכללה
שלך מוכרת?

האם המכללה שלך מוכרת?
האם היא עברה בדיקה
ושתוכניות הלימודים שהיא מציעה נבדקו?
האם יש לה תוכנית הכשרה מסודרת ומוכרת?
האם הבוגרים שלה מוכרים?
האם המכללה רשומה בלשכה
למקצועות בריאות משלימים?
האם אחרי הלימודים אתה
תקבל תעודה של מטפל מוכר?

האם ארגון הגג לרפואה משלימה בישראל
מכיר במכללה שלך??

בדוק! בדקי! עכשיו !!!
תרשמו כאן פרטים ומיד נעביר אתכם לרשימת המכללות המוכרות