ישיבת ועד הלשכה –  19 דצמבר 2013

נוסח ההזמנה
אני שמח להזמין אותך לישיבת ועד הלשכה למקצועות בריאות משלימים .
הישיבה תתקיים ביום חמישי 19 לדצמבר בשעה 18.00
במכללת לוסקי, רחוב קויפמן 6, תל אביב.
בית גאון, קומה 16.

על סדר היום:

– כנס שנתי – תקציב, מכללות, מרצים
– השתלמויות למטפלים
– חברות ביטוח והפניות למטפלים
– מכתבי העמותות
– אישור מטפלים, מקצועות ומכללות כחברי הלשכהמישיבה קודמת למעקב:
– קידום חוק הלשכה – דיווח של משה גבע
– מועצת ההסמכה – הכנת הישיבה
– גיוס עובדים והפעלה
– גיוס תרומות
– שונות

בכבוד רב
ד"ר דני לוסקי – יו"ר
.
.
החלטות:
1. להעסיק עובדים לרישום מטפלים
2. לשכור משרד לצורכי הלשכה על כל המשתמע מכך
3. להעסיק מזכירה לטיפול בכל מטרות ומשימות הלשכה
4. כל המכללות שמלמדות ומכשירות מטפלים במקצועות מוכרים על ידי הלשכה,
יוכלו לקבל תעודה של "מכללה מוכרת" ובתנאי ששילמו דמי חבר
6. חברת think נבחרה לארגון הכנס השנתי של הלשכה
7. וועד הלשכה ישמש כצוות היגוי להכנת הכנס השנתי
8 ישיבת הוועד הבאה ביום חמישי 2/1/2014  בשעה 17.00
יו"ר דני לוסקי
ד"ר דני לוסקי
ד"ר דני לוסקי
ד"ר דני לוסקי PhD יוצר ומפתח שיטת לוסקי - מבחני אינטליגנציה i32. יו"ר הלשכה למקצועות בריאות משלימים. מטפל בשיטת לוסקי - רפואה משולבת לטיפול במחלות וכאב, טיפול זוגי ומשפחתי. מנטור של מנהלי עסקים בכירים במשק. כתב 12 ספרים בנושאי חינוך, בריאות וסודות ההצלחה.

Comments are closed.