מדנס שירותי בריאות מתקדמים בע"מ

מדנס שירותי בריאות מתקדמים בע"מ

חברות הביטוח הקימו חברה חדשה בשם מדנס שירותי בריאות מתקדמים בע"מ
החברה תטפל בכל הקשור למתן שירותי רפואה משלימה למבוטחים.

הסיכום שהושג עם החברה הינו כדלקמן:
"כל מטפל שיעמוד בקריטריונים שגובשו על ידי הלשכה למטפל RCP
יוכל לשמש ספק שירותי רפואה משלימה בחברת "מדנס שירותי בריאות מתקדמים בע"מ"

מטופל שמקבל טיפול אצל חבר בלשכה, יוכל לקבל חזר כספי מחברות הביטוח.
עניין זה כמובן מגדיל באופן משמעותי את האפשרות של המטפלים החברים בלשכה לקבל עוד מטופלים.