מורים מוכרים

מורים מוכרים לשנת 2024

לצורך קבלת תעודת "מורה מוכר" יש לבצע הפעולות הבאות:
1. לעדכן פרטים בטופס למטה
2. לשלוח במייל תעודות המעידות על סיום לימודים (למורים חדשים)
וכן מכתב מהמכללה בה עבדת שמאשר היותך מורה לפחות 3 שנים
וכן את המקצועות אותם לימדת  ולשלוח למייל – complemedorg@gmail.com 

3. לשלם 630 ש"ח דמי חבר עד סוף 2019, לתשלום מאובטח
Payment


לאחר שנבחן את כל הנתונים הדרושים להסמכה, תמצאו את התעודה כאן מאושרת וחתומה.
ואז ניתן יהיה להוסיף את הסמל של מטפל מוכר, בכל הפרסומים שלכם – באתר,
בכרטיס הביקור ובכל מקום אחר, הכל במהלך שנת החברות הרשומה בתעודה.
התעודה תהייה בתוקף עד סוף שנת 2019
חשוב: במידה ולא תאושר החברות מכל סיבה שהיא,
או שהמטפל יבקש לבטל חברותו מכל סיבה שהיא,
לא יוחזרו 630 ש"ח דמי טיפול בבקשה.

 

מורים מוכרים לשנת 2023

לצורך קבלת תעודת "מורה מוכר" יש לבצע הפעולות הבאות:
1. לעדכן פרטים בטופס למטה
2. לשלוח במייל תעודות המעידות על סיום לימודים (למורים חדשים)
וכן מכתב מהמכללה בה עבדת שמאשר היותך מורה לפחות 3 שנים
וכן את המקצועות אותם לימדת  ולשלוח למייל – complemedorg@gmail.com 

3. לשלם 630 ש"ח דמי חבר עד סוף 2019, לתשלום מאובטח
Payment


לאחר שנבחן את כל הנתונים הדרושים להסמכה, תמצאו את התעודה כאן מאושרת וחתומה.
ואז ניתן יהיה להוסיף את הסמל של מטפל מוכר, בכל הפרסומים שלכם – באתר,
בכרטיס הביקור ובכל מקום אחר, הכל במהלך שנת החברות הרשומה בתעודה.
התעודה תהייה בתוקף עד סוף שנת 2019
חשוב: במידה ולא תאושר החברות מכל סיבה שהיא,
או שהמטפל יבקש לבטל חברותו מכל סיבה שהיא,
לא יוחזרו 630 ש"ח דמי טיפול בבקשה.

 

לצורך קבלת תעודת "מורה מוכר" יש לבצע הפעולות הבאות:
1. לעדכן פרטים בטופס למטה
2. לשלוח במייל תעודות המעידות על סיום לימודים (למורים חדשים)
וכן מכתב מהמכללה בה עבדת שמאשר היותך מורה לפחות 3 שנים
וכן את המקצועות אותם לימדת  ולשלוח למייל – complemedorg@gmail.com 

3. לשלם 630 ש"ח דמי חבר עד סוף 2019, לתשלום מאובטח
Payment


לאחר שנבחן את כל הנתונים הדרושים להסמכה, תמצאו את התעודה כאן מאושרת וחתומה.
ואז ניתן יהיה להוסיף את הסמל של מטפל מוכר, בכל הפרסומים שלכם – באתר,
בכרטיס הביקור ובכל מקום אחר, הכל במהלך שנת החברות הרשומה בתעודה.
התעודה תהייה בתוקף עד סוף שנת 2019
חשוב: במידה ולא תאושר החברות מכל סיבה שהיא,
או שהמטפל יבקש לבטל חברותו מכל סיבה שהיא,
לא יוחזרו 630 ש"ח דמי טיפול בבקשה.