מטפלים מוכרים 2024

פנקס המטפלים המוכרים
RCP  –  Registered Complementary Practitioner

מטפלים מוכרים לשנת 2024

המטפלים מופעים בסדר ההרשמה ללשכה.

תהליך הגשת בקשה לקבלת תעודת "מטפל מוכר" 3 שלבים כמפורט.
לחידוש חברות, יש לבצע תשלום בלבד.

1. שלב 1 – למלא פרטים בטופס בדף כאן
2. שלב 2 – לשלוח תעודות באימייל כאן  complemedorg@gmail.com
ולרשום הפרטים הבאים:
– שם מלא לרישום בתעודה
– כתובת פיסית, כתובת למכתבים, דואר אלקטרוני, טלפונים ותקשורת נוספת
–  מספר תעודת זהות
3- שלב 3 – תשלום עבור דמי חבר שנתיים

Payment


לאחר שנבחן את כל הנתונים הדרושים, התעודה תתפרסם כאן בהמשך, מאושרת וחתומה.
ואז ניתן יהיה להוסיף את הסמל של מטפל מוכר בכל הפרסומים שלך – באתר,
בכרטיס הביקור ובכל מקום אחר הכל במהלך שנת החברות הרשומה בתעודה.
התעודה תהייה בתוקף במשך שנה שלמה.


התעודה שלך לא נמצאה?
כדאי לשלוח תזכורת באימייל –

complemedorg@gmail.com