מטפלים מוכרים

פנקס המטפלים המוכרים
RCP  –  Registered Complementary Practitioner

מטפלים מוכרים לשנת 2023

המטפלים מופעים בסדר ההרשמה ללשכה.

מטפלים מוכרים לשנת 2022

המטפלים מופעים בסדר ההרשמה ללשכה.