מטפלים מוכרים

מטפלים מוכרים

פנקס המטפלים המוכרים
RCP  –  Registered Complementary Practitioner

לשנת 2020

המטפלים מופעים בסדר ההרשמה ללשכה.