מכללות מוכרות

מכללות מוכרות לשנת 2020

מכללת הטבע
מכללת לוסקי
מכללת עתיד בירן
מכללת ברק
Serenity
מכללת הנות
מיוגה בעמ
מכללת קסם התודעה
מכללת מדיקל
קליניקה ארה
מכון וינגייט, המכון הלאומי לספורט
א.ס. מכללה טכנולוגית
CIM היחידה ללימודי המשך בקריה האקדמית אונו, ירושלים
מכללת CIM בביהח הצרפתי, נצרת
מכללת תהילה

תהליך הגשת בקשה לקבלת תעודת "מכללה מוכרת" 3 שלבים כמפורט.
לחידוש חברות, יש לבצע תשלום בלבד.

1. שלב 1 – למלא פרטים בטופס בדף הזה
2. שלב 2 – לשלוח בקשה על נייר פירמה למייל – complemedorg@gmail.com
עם הפרטים הבאים:
– שם מלא של המכללה
– כתובת פיסית, כתובת למכתבים, דואר אלקטרוני, טלפונים ותקשורת נוספת
–  מספר עוסק מורשה/ח.פ.
– פרטי מנהלים, בעלים, שנת הקמה, תיאור מבנה, אתר, ספריה וכדומה
– פירוט מקצועות הנלמדים במכללה והמגמות השונות כולל שעות לימוד
– תוכניות הלימודים בכל מגמה + מערכי שיעור + סילבוסים
– מספר סניפים במכללה וכתובות הסניפים.
3- שלב 3 – תשלום עבור טיפול בבקשה בסך 1000 ש"ח + 500 ש"ח לכל סניף.

Payment

אפשר לשלם גם בהעברה בנקאית
חשבון הלשכה למקצועות בריאות משלימים – בנק הבינלאומי הראשון, סניף 135, חשבון מספר – 033451


לאחר שנבחן את כל הנתונים הדרושים, התעודה תתפרסם כאן למטה בהמשך, מאושרת וחתומה.
ואז ניתן יהיה להוסיף את הסמל של מכללה מוכרת בכל הפרסומים שלכם – באתר,
בכרטיס הביקור ובכל מקום אחר הכל במהלך שנת החברות הרשומה בתעודה.
התעודה תהייה בתוקף במשך שנה שלמה.


התעודה שלך לא נמצאה?
שלח תזכורת – complemedorg@gmail.c