עדכון פרטי מטפלים

עדכון פרטי מטפלים בלשכה למקצועות בריאות משלימים

עדכון ארצי של פרטי כל המטפלים, הרופאים, הפסיכולוגים, מאמנים, עובדים סוציאליים, מטפלים ברפואה משלימה, רפואה משולבת. 

הפרטים יעודכנו בפרסום רחב, חינם וללא תשלום, באמצעות אינדקס המטפלים הארצי.