רישום מטפלים וחידוש חברות – RCP

רישום מטפלים וחידוש חברות – RCP
RCP  –  Registered Complementary Practitioner

הלשכה למקצועות בריאות משלימים מבצעת רישום של כל העוסקים ברפואה משלימה –
כל מקצועות הבריאות המשלימים, כל שיטות הטיפול המוכרים על ידי הלשכה.

לצורך קבלת תעודת "מטפל מוכר" יש לבצע הפעולות הבאות:
1. לעדכן פרטים בטופס למטה
2. לשלוח במייל תעודות המעידות על סיום לימודים – complemedorg@gmail.com (למטפלים חדשים)
3. לשלם 360 ש"ח דמי חבר לשנה מלאה במקום 490 ש"ח

Payment

לאחר שנבחן את כל הנתונים הדרושים להסמכה, תמצאו את התעודה כאן מאושרת וחתומה.
ואז ניתן יהיה להוסיף את הסמל של מטפל מוכר, בכל הפרסומים שלכם – באתר,
בכרטיס הביקור ובכל מקום אחר, הכל במהלך שנת החברות הרשומה בתעודה.
התעודה תהייה בתוקף שנה מלאה – 364 ימים.
החידוש אחרי שנה, מתבצע אוטומטית, אלא אם ציינתם אחרת.


Payment