רישום מטפלים וחידוש חברות – RCP

רישום מטפלים וחידוש חברות – RCP
הלשכה למקצועות בריאות משלימים מבצעת רישום של כל העוסקים ברפואה משלימה –
כל מקצועות הבריאות המשלימים, כל שיטות הטיפול המוכרים על ידי הלשכה.
חשוב לדעת – בעתיד, רק מי שיהיה “מטפל מוכר” יוכל לעסוק במקצוע שרכש.
עדכנו את עצמכם, עוד היום! הטופס בהמשך הדף כאן למטה.

שלחו קישור לחברים שלמדו או עוסקים ברפואה משלימה, היום.

לצורך קבלת תעודת “מטפל מוכר” יש לבצע הפעולות הבאות:
1. לעדכן פרטים בטופס למטה
2. לשלוח במייל תעודות המעידות על סיום לימודים – complemedorg@gmail.com (למטפלים חדשים)
3. לשלם 360 ש”ח דמי חבר עד סוף 2019  במקום 490 ש”ח
חשבון הלשכה בבנק הפועלים סניף 543 חשבון מספר 169774

Payment


לאחר שנבחן את כל הנתונים הדרושים להסמכה, תמצאו את התעודה כאן מאושרת וחתומה.
ואז ניתן יהיה להוסיף את הסמל של מטפל מוכר, בכל הפרסומים שלכם – באתר,
בכרטיס הביקור ובכל מקום אחר, הכל במהלך שנת החברות הרשומה בתעודה.
התעודה תהייה בתוקף עד סוף שנת 2019


Payment

מעבר לסרגל הכלים