רישום מטפלים וחידוש חברות – RCP

רישום מטפלים וחידוש חברות – RCP
RCP  –  Registered Complementary Practitioner

הלשכה למקצועות בריאות משלימים מבצעת רישום של כל העוסקים ברפואה משלימה –
כל מקצועות הבריאות המשלימים, כל שיטות הטיפול המוכרים על ידי הלשכה.
וכעת גם "ריקוד" מוכר כשיטה טיפולית.
חשוב לדעת – בעתיד, רק מי שיהיה "מטפל מוכר" יוכל לעסוק במקצוע שרכש.
עדכנו את עצמכם, עוד היום! הטופס בהמשך הדף כאן למטה.

שלחו קישור לחברים שלמדו או עוסקים ברפואה משלימה, היום.

Dancers and therapists who wish to sign up can receive a certificate in English and pay in dollars and any other currency.
For payment in a non-Israeli currency – click here

לצורך קבלת תעודת "מטפל מוכר" יש לבצע הפעולות הבאות:
1. לעדכן פרטים בטופס למטה
2. לשלוח במייל תעודות המעידות על סיום לימודים – complemedorg@gmail.com (למטפלים חדשים)
3. לשלם 360 ש"ח דמי חבר לשנה מלאה במקום 490 ש"ח

Payment

לאחר שנבחן את כל הנתונים הדרושים להסמכה, תמצאו את התעודה כאן מאושרת וחתומה.
ואז ניתן יהיה להוסיף את הסמל של מטפל מוכר, בכל הפרסומים שלכם – באתר,
בכרטיס הביקור ובכל מקום אחר, הכל במהלך שנת החברות הרשומה בתעודה.
התעודה תהייה בתוקף שנה מלאה.


Payment