רישום מטפלים RCP

רישום מטפלים ומורים וחידוש חברות – RCP
הלשכה למקצועות בריאות משלימים מבצעת רישום של כל העוסקים ברפואה משלימה –

כל מקצועות הבריאות המשלימים, כל שיטות הטיפול המוכרים על ידי הלשכה.
חשוב לדעת – בעתיד, רק מי שיהיה "מטפל מוכר" יוכל לעסוק במקצוע שרכש.
עדכנו את עצמכם, עוד היום! הטופס בהמשך הדף כאן למטה.

שלחו קישור לחברים שלמדו או עוסקים ברפואה משלימה, היום.
מטפל מוכר 2015


לצורך קבלת תעודת "מטפל מוכר" יש לבצע הפעולות הבאות:
1. לעדכן פרטים בטופס למטה
2. לשלוח במייל תעודות המעידות על סיום לימודים – complemedorg@gmail.com (למטפלים חדשים)

3. לשלם 360 ש"ח דמי חבר עד סוף 2016, בתשלום מאובטח.
Payment


לצורך קבלת תעודת "מורה מוכר" יש לבצע הפעולות הבאות:
1. לעדכן פרטים בטופס למטה
2. לשלוח במייל תעודות המעידות על סיום לימודים (למורים חדשים)
וכן מכתב מהמכללה בה עבדת שמאשר היותך מורה לפחות 3 שנים  – complemedorg@gmail.com 

3. לשלם 630 ש"ח דמי חבר עד סוף 2016, לתשלום מאובטח

Payment

TeacherStampRCP-2016


לאחר שנבחן את כל הנתונים הדרושים להסמכה, תמצאו את התעודה כאן מאושרת וחתומה.
ואז ניתן יהיה להוסיף את הסמל של מטפל מוכר,
בכל הפרסומים שלכם – באתר,
בכרטיס הביקור
ובכל מקום אחר, הכל במהלך שנת החברות הרשומה בתעודה.
התעודה תהייה בתוקף עד סוף שנת 2016
חשוב: במידה ולא תאושר החברות מכל סיבה שהיא, או שהמטפל יבקש לבטל חברותו מכל סיבה שהיא,
לא יוחזרו 360 ש"ח דמי טיפול בבקשה.

 Payment