רישום מכללות , חידוש חברות

רישום מכללות , חידוש חברות

תהליך הגשת בקשה לקבלת תעודת "מכללה מוכרת" 3 שלבים כמפורט.
לחידוש חברות, יש לבצע תשלום בלבד.

1. שלב 1 – למלא פרטים, טופס למטה.
2. שלב 2 – לשלוח בקשה על נייר פירמה למייל – complemedorg@gmail.com
עם הפרטים הבאים:
– שם מלא של המכללה
– כתובת פיסית, דואר אלקטרוני, טלפונים וכתובת אתר.
–  מספר עוסק מורשה/ח.פ.
– פרטי מנהלים, בעלים, שנת הקמה, תיאור מבנה, אתר, ספריה וכדומה
– פירוט מקצועות הנלמדים במכללה והמגמות השונות כולל שעות לימוד
– תוכניות הלימודים בכל מגמה + מערכי שיעור + סילבוסים
– מספר סניפים במכללה וכתובות הסניפים.
3- שלב 3 – תשלום עבור טיפול בבקשה בסך 1000 ש"ח + 500 ש"ח לכל סניף.
[su_button url="/checkout/?add-to-cart=2254&" background="#df1413" size="6" center="yes"]המשך לתשלום[/su_button]
או בהעברה בנקאית לחשבון הלשכה – בבנק הפועלים סניף 543 חשבון מספר 169774
לאחר שנבחן את כל הנתונים הדרושים, התעודה תתפרסם כאן למטה בהמשך, מאושרת וחתומה.
ואז ניתן יהיה להוסיף את הסמל של מכללה מוכרת בכל הפרסומים שלכם – באתר,
בכרטיס הביקור ובכל מקום אחר הכל במהלך שנת החברות הרשומה בתעודה.
התעודה תהייה בתוקף עד סוף שנת 2016[su_button url="/checkout/?add-to-cart=2254&" background="#df1413" size="6" center="yes"]המשך לתשלום[/su_button]