רפואה סינית

שם משפחה

שם פרטי

מספרRCP

ישוב

נייד

אבושקארה

ג'סאן

11671

כפר אבוסנאן

050-6831110

לוי מוסן

עדי

12423

גבעת שמואל

052-4415312

לימודי רפואה סינית