תודה על הרשמתך

תודה.

תודה על הרשמתך ועדכון פרטים באתר הלשכה.

לצורך השלמת תהליך רישום מטפלים וקבלת תעודת מטפל מוכר, יש לבצע עוד שתי פעולות:

1. לשלוח במייל תעודות המעידות על סיום לימודים – complemedorg@gmail.comם
אם כבר היית רשום בלשכה בעבר, אין צורך לשלוח תעודות מחדש.
2. לשלם 360 ש"ח דמי חבר – לתשלום מאובטח – לחץ כאן


אם כבר ביצעת את שתי הפעולות האלה, ראה הודעה זו מבוטלת.
התעודה שלך תהייה בעוד כמה ימים בדף מטפלים מוכרים.
לכניסה לדף והורדת התעודה שלך – לחץ כאן

 

 

בכבוד רב

ד"ר דני לוסקי PhD

יוצר ומפתח שיטת לוסקי –
מבחני אינטליגנציה i32

יו"ר הלשכה למקצועות בריאות משלימים