ד"ר דני לוסקי

21 בנובמבר 2013

קול קורא – מועצת ההסמכה הארצית

20 נובמבר 2013   [[שם]], שלום בהמשך לאסיפה הכללית של הלשכה שהתקיימה ביום 17 לנובמבר 2013. ועל פי תקנון הלשכה תכונס מועצת ההסמכה הארצית. מועצת ההסמכה הארצית […]
16 בנובמבר 2013

מטפל מוכר?

16 בנובמבר 2013

מכללה מוכרת?

  לא מוכר? מסוכן.
16 בנובמבר 2013

סכסוך עבודה בקופת חולים

יו”ר הלשכה למקצועות בריאות משלימים בישראל, כותב להנהלת ש.ל.ה ולהסתדרות  20 בOct, 2009  כללי לכבוד מנכ”ל “כללית משלימה” מנכ”ל קופת חולים “כללית” יו”ר איגוד עובדי “כללית […]