ישיבות ואסיפות

21 בנובמבר 2013

קול קורא – מועצת ההסמכה הארצית

20 נובמבר 2013   [[שם]], שלום בהמשך לאסיפה הכללית של הלשכה שהתקיימה ביום 17 לנובמבר 2013. ועל פי תקנון הלשכה תכונס מועצת ההסמכה הארצית. מועצת ההסמכה הארצית […]
6 בנובמבר 2013

אסיפה כללית מיוחדת 17-11-13

אסיפה כללית מיוחדת 17-11-13   נשלחה הזמנה ביום: 15/10/13  באמצעות מערכת רב מסר  1589 נמענים נשלחה תזכורת ותקנון לעיון ביום 7/11/13 נוסח ההזמנה: אני מתכבד להזמין […]
15 באוקטובר 2013

ישיבת וועד הלשכה מיום 14 אוקטובר 2013

ישיבת וועד הלשכה מיום 14 אוקטובר 2013 בשעה 18.30 במכללת לוסקי, רחוב קויפמן 6 בתל אביב. נוכחים: דני לוסקי – יו"ר שמואל זיידל – חבר וועד […]
30 בספטמבר 2013

אסיפה כללית מיום 30 ספטמבר 2013

אסיפה כללית מיוחדת מיום 30 ספטמבר 2013 החלטות האסיפה  1. הלשכה תקבל לשורותיה את כל הארגונים המקצועיים המאגדים מטפלים  …ואנשי חינוך לבריאות במקצועות בריאות משלימים   […]