ישיבות ואסיפות

15 באוקטובר 2013

ישיבת וועד הלשכה מיום 14 אוקטובר 2013

ישיבת וועד הלשכה מיום 14 אוקטובר 2013 בשעה 18.30 במכללת לוסקי, רחוב קויפמן 6 בתל אביב. נוכחים: דני לוסקי – יו”ר שמואל זיידל – חבר וועד […]
30 בספטמבר 2013

אסיפה כללית מיום 30 ספטמבר 2013

אסיפה כללית מיוחדת מיום 30 ספטמבר 2013 החלטות האסיפה  1. הלשכה תקבל לשורותיה את כל הארגונים המקצועיים המאגדים מטפלים  …ואנשי חינוך לבריאות במקצועות בריאות משלימים   […]
29 בספטמבר 2013

אסיפה כללית 27 אוגוסט 2013

אסיפה כללית 27 אוגוסט 2013 אסיפה כללית 27 אוגוסט 2013
8 בספטמבר 2013
דרור זעירא

מכתב פרידה

מכתב פרידה מדרור זעירא חברים יקרים. לאחר שנתיים שבהם הייתי יושב ראש של הלשכה אני מעביר את שרביט התפקיד לדר’ דני לוסקי שנבחר על ידי הוועד […]
מעבר לסרגל הכלים