ישיבות ואסיפות

29 בספטמבר 2013

אסיפה כללית 27 אוגוסט 2013

אסיפה כללית 27 אוגוסט 2013 אסיפה כללית 27 אוגוסט 2013
8 בספטמבר 2013
דרור זעירא

מכתב פרידה

מכתב פרידה מדרור זעירא חברים יקרים. לאחר שנתיים שבהם הייתי יושב ראש של הלשכה אני מעביר את שרביט התפקיד לדר' דני לוסקי שנבחר על ידי הוועד […]